Welkom op de website van Open Vld Moerbeke

Je hebt ongeveer 2 minuten nodig om deze tekst te lezen.

Van harte welkom op de verkiezingswebsite van Open Vld Moerbeke. Deze website staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in Moerbeke.

Open Vld gaat naar de verkiezingen met een sterke lijst geëngageerde kandidaten. Het verkiezingsprogramma is ambitieus maar realistisch. We maken ons programma later bekend via deze website en via publicaties die we in gans de gemeente verspreiden. Nu en dan maken we al speerpunten bekend via onze website.

Wenst u meer informatie over de gemeente Moerbeke? Ga dan naar de gemeentelijke website. Nationaal nieuws van Open Vld vindt u op de partijwebsite.

Gemeenteraadsverkiezingen

De volgende verkiezingen vinden plaats op 14 oktober 2018. Er zijn 4.976 kiesgerechtigden in Moerbeke.

In onze regio, en dus ook in Moerbeke, wordt nog met potlood en papier gestemd. De meeste kiezers zullen twee stembrieven krijgen: één voor de gemeente en één voor de provincie. Op 14 oktober zijn er immers ook provincieraadsverkiezingen. Niet-Belgen zullen enkel, nadat ze zich hebben geregistreerd als kiezer, voor de gemeente kunnen stemmen.

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op vlaanderenkiest.be.

Stemmen per volmacht

Kan u zelf niet gaan stemmen? Dan kan u een volmacht geven. Om een volmacht te geven, heeft u twee documenten nodig: het volmachtformulier A95 (zo geeft u een volmacht) en een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft:

  • een medisch attest wanneer u om medische redenen niet kunt gaan stemmen.
  • een attest van de werkgever met de bevestiging dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook uw familieleden en wie bij u inwoont, kunnen om deze reden volmacht geven wanneer u om beroepsredenen in het buitenland verblijft.
  • een attest (formulier A96b) afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven wanneer u het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent.
  • een attest van de directie van de inrichting waar u zich bevindt ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
  • een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat u op 14 oktober 2018 onmogelijk naar het stembureau kan gaan om redenen in verband met uw geloofsovertuiging.
  • een attest van de directie van de instelling waar u studeert wanneer u om studieredenen niet kunt stemmen.
  • een attest (formulier A96a) afgeleverd door de burgemeester uiterlijk op 13 oktober 2018 wanneer u in het buitenland verblijft om andere redenen dan hierboven vermeld. Bij uw aanvraag voegt u de nodige bewijsstukken. Als u geen bewijsstukken kan voorleggen, moet u op het formulier A96a een verklaring op erewoord ondertekenen.

Wie op vakantie is in eigen land, blijft onderworpen aan de stemplicht, en moet dus zelf komen stemmen.