Gezondheidsimpact van mobiliteit in Moerbeke

Je hebt ongeveer 3 minuten nodig om deze tekst te lezen.

Vorige week, aan de vooravond van de start van de week van de mobiliteit, lanceerde het Agentschap Zorg & Gezondheid de lokale gezondheidsindicator mobiliteit. De tool meet vier parameters die een impact hebben op gezondheid: luchtverontreiniging, geluidshinder, verkeersveiligheid en mobiliteit.

Uit de resultaten van deze gezondheidsindicator blijkt dat we in ons verkiezingsprogramma de juiste accenten hebben gelegd.

Gezonde luchtkwaliteit

Gezonde lucht is van levensbelang: niet alleen voor een gezonde mobiliteit, maar in het algemeen belang van de gezondheid. Door onze centrale ligging tussen twee grote havens (Gent en Antwerpen) scoort 73,9% van de Vlaamse gemeenten slechter dan ons. Wij vinden echter dat we als plattelandsgemeente nog beter moeten kunnen. Daarom ondertekenden we het burgemeestersconvenant en willen we als gemeente tegen 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Dit zal ook een positieve impact hebben op onze luchtkwaliteit, waardoor we hopelijk nog meer gemeenten achter ons laten.

Geluidshinder

Vlaanderen stelde in 2015 een geluidskaart voor wegverkeer op. Uit deze geluidskaart blijkt dat in 88,9% van de Vlaamse gemeenten er meer geluidshinder door verkeer is. We gaan ervan uit dat de grootste geluidshinder wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de E34, een autosnelweg in beheer van het Vlaams Gewest. We dringen al langer aan om geluidsschermen te plaatsen om zo de overlast door het verkeersgeluid te verminderen. Uit eigen metingen blijkt namelijk dat de geluidsoverlast is toegenomen, maar enkel officiële metingen door het gewest kunnen helpen om daar geluidsschermen te krijgen. We hebben daarvoor al meermaals bij minister Ben Weyts aangedrongen, de laatste belofte was dat er eind 2017 nieuwe metingen zouden worden uitgevoerd. Tot vandaag is dat echter nog steeds niet gebeurd.

Verkeersveiligheid

Op vlak van verkeersveiligheid kan je nooit goed genoeg scoren. Hoewel 91,5% van de Vlaamse gemeenten verkeersonveiliger is dan Moerbeke, zien wij op dat vlak ook nog mogelijkheden tot verbetering. Zo willen we de zwakke weggebruiker nog beter beschermen door het uitbouwen van een netwerk aan fietssnelwegen. De bestaande fietsroutes richting Stekene willen we ook omvormen tot fietssnelweg, waar de fietsers voorrang op het autoverkeer krijgen. Ook is er bij wegenwerken extra aandacht aan de zwakke weggebruiker. Op die manier willen we op termijn beter doen dan de 26 gemeenten waar de verkeersveiligheid groter is dan bij ons.

Actieve mobiliteit

Actieve mobiliteit staat voor wandelen, fietsen of openbaar vervoer (omdat bij dit laatste men er ook vanuit gaat dat een deel van het traject te voet of met de fiets wordt afgelegd). Hier bengelen we achteraan, met bijna 90% van de gemeenten waar men meer gebruik maakt van een actief vervoersmiddel of te voet gaat. Dit is onder andere te wijten aan het openbaar vervoer dat niet optimaal georganiseerd is in onze gemeente. Vlaanderen heeft recent de gemeenten meer beslissingsbevoegdheid gegeven rond de organisatie van het openbaar vervoer binnen een vervoersregio. We zullen dus samen met onze buurgemeenten meer inspraak krijgen in de organisatie van het openbaar vervoer. Daar willen we gebruik van maken om verbindingen tijdens weekends te optimaliseren, de uren beter af te stemmen op schooluren en ander openbaar vervoer, … We verhogen ook het comfort van de busreizigers door het plaatsen van nieuwe bushaltes en fietsenstallingen op verschillende locaties in de gemeente begin oktober.

Een andere oorzaak is wellicht ook dat weinig Moerbekenaren dichtbij aan de slag kunnen. De nieuwe KMO-zone zal daar ook positief op inwerken. Als mensen dichter bij huis kunnen/willen werken, kunnen ze zich eenvoudiger te voet of op de fiets verplaatsen.

Voor het fietsverkeer zullen de fietssnelwegen ongetwijfeld voor een toename van het aantal actieve pendelaars zorgen. En binnen het centrum creëren we zachte verbindingen via trage wegen, zodat fietsers en voetgangers zich vlot en volledig afgescheiden van het autoverkeer binnen het dorp kunnen verplaatsen.

Je kan de resultaten van Moerbeke vergelijken met andere gemeenten op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.