Leden Open Vld Moerbeke keuren verkiezingsprogramma goed

Je hebt ongeveer 4 minuten nodig om deze tekst te lezen.

Op maandag 13 augustus, op één dag na exact twee maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, konden de leden van Open Vld zich uitspreken over het verkiezingsprogramma. Zij keurden de plannen voor de volgende legislatuur unaniem goed.

De partij heeft haar visie voor de komende legislatuur gebouwd op vier pijlers: duurzaamheid, vooruitstrevend, iedereen telt mee en iedereen doet mee. Bovendien moet alles financieel haalbaar zijn.

Duurzaamheid

“Eén van onze kandidaten gebruikt vaak de gevleugelde woorden: ‘we houden allemaal van onze planeet, maar we dragen er geen zorg voor’. We willen daarom bij onszelf beginnen en de ingeslagen weg van duurzaamheid verder zetten, met meer engagementen naar bijvoorbeeld CO2-uitstoot” doet lijsttrekker en huidig burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) de plannen rond duurzaamheid uit de doeken. “Tegen 2050 moet Moerbeke klimaatneutraal zijn, tegen 2030 moet de CO2-uitstoot al met 40% verminderd worden. Dat gaat dus verder dan de engagementen die we eerder namen om de uitstoot tegen 2020 met 20% te beperken.

Vooruitstrevend

Als bestuur wil Open Vld ook vooruitstrevend zijn. “We zijn een kleine gemeente, maar we moeten durven dromen en we kunnen ook innovatief zijn. In de school hebben we al vernieuwende systemen voor bijvoorbeeld de ventilatie van de gebouwen geïmplementeerd. In de nieuwe sporthal moeten we daarin nog verder durven gaan en ook koeling en verwarming op een meer duurzame en vernieuwende manier organiseren.”

Iedereen telt mee

De Caluwé legt uit dat de partij ook op vlak van sociaal beleid en welzijn heel wat uitdagingen ziet in de gemeente. “We hebben een goed sociaal beleid, iedereen telt mee, maar tegelijk stellen we vast dat sommige mensen moeilijk te bereiken zijn. Uiteraard moeten mensen geholpen willen worden, maar we zijn ervan overtuigd dat we hiervoor extra inspanningen kunnen doen. We willen voor de buitenwijken als Koewacht en Kruisstraat zoeken hoe we het sociaal beleid beter kunnen organiseren voor de mensen die daar wonen. Ook zullen we een plan tegen eenzaamheid uitwerken. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en ook in kleinere gemeenten bestaat het risico dat dit meer ingang vindt. We willen dit voor zijn en willen daarom een gecoördineerde aanpak.”

Iedereen doet mee

Eerder maakte de partij al bekend dat ze nog meer wil inzetten op burgerparticipatie. Via een burgerbegroting krijgen de inwoners zelfs rechtstreeks zeggenschap over een deel van het gemeentelijk budget. “De reacties zijn bijzonder positief. De Moerbekenaren hebben heel veel creativiteit in zich, ik ben er dus van overtuigd dat we heel veel mooie projecten gaan kunnen realiseren dankzij de ideeën van onze inwoners”, vertelt een enthousiaste De Caluwé.

Financiële haalbaarheid

De Caluwé maakt zich sterk dat al deze plannen binnen het huidige financiële kader kunnen worden gerealiseerd. “We hebben inderdaad via een meerjarenplanning onze ambities in geld uitgedrukt. We hebben niet alleen de volgende legislatuur bekeken, maar ook die daarna. Er wordt nu en dan wel eens geopperd dat een belastingverlaging mogelijk moet zijn, maar dat betwijfel ik sterk. In Moerbeke betaalt een inwoner gemiddeld 699 EUR per jaar voor de gemeentelijke dienstverlening. Dat is het bedrag van alle belastingen en alle retributies, dus vergoedingen voor bvb een identiteitskaart. In Vlaanderen ligt dat op 881 EUR per jaar. In Moerbeke doen we het per inwoner dus nog altijd bijna 200 EUR per inwoner zuiniger dan elders in Vlaanderen. Dat is positief nieuws en is te danken aan het strakke financieel beleid, maar het mag ons er niet toe verleiden om nu het geld door ramen en deuren te gooien. Wie de kiezer een verlaging van de belastingen voorhoudt, is onredelijk.”

Nog veel meer plannen

“Maar uiteraard hebben we nog veel meer plannen. Op vlak van ruimtelijke ordening willen we toekomstgericht ons dorp herdenken. Via het masterplan, waar we momenteel in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester werk van maken, willen we nadenken hoe Moerbeke er over pakweg 30 jaar kan uitzien. Ons dorp is prachtig, maar wie hier gewoon doorrijdt, krijgt niet onmiddellijk die indruk. We moeten dus zorgen voor een aantrekkelijke ingang tot de gemeente en een aangenaam dorpscentrum.”

Ook de land- en tuinbouwsector mag op de nodige aandacht rekenen. “We willen initiatieven ondersteunen die het gebruik van producten van plaatselijke land- en tuinbouwers stimuleren.”

Binnen het domein vrije tijd trekt de partij voluit de kaart voor een nieuwe sporthal. “Het is kiezen of delen: ofwel is het binnen dit en vijf jaar niet meer mogelijk om te sporten in een eigen sporthal in de gemeente, ofwel maken we de gedurfde keuze om een nieuwe sporthal te bouwen. Goedkoop is dit niet, maar we hebben ook geen nood aan een luxecomplex. Net zoals de nieuwe basisschool, kunnen we met doordachte maatregelen voor een mooi resultaat zorgen binnen budgettair haalbare contouren. We willen daarbij ook de individuele sporter niet vergeten: niet iedereen is aangesloten bij een sportclub, waarom zou die bijvoorbeeld niet ook kunnen tennissen zonder lid te zijn van de tennisclub”, vraagt De Caluwé zich af.

Ook op vlak van ‘citymarketing’ heeft de partij een plan uitgewerkt. “Moerbeke is een prachtige gemeente die over heel veel toeristische troeven beschikt. Alleen zijn dat momenteel vooral losstaande initiatieven. Wij willen dat Moerbeke een toeristisch merk wordt. Wie naar Moerbeke komt als toerist, kan van een totaalbeleving genieten, dit willen we dan ook onder één vlag brengen, in samenwerking met de private sector.” En de partij droomt ook luidop van een heus watersportcentrum op de suikersite, waar bijvoorbeeld een kajakverhuur zou kunnen komen.

De partij heeft eveneens aandacht voor cultuur. “Het Anton van Wilderodehuis werd begin dit jaar van de provincie naar de gemeente overgedragen. Dit biedt heel veel kansen voor het culturele aanbod in de gemeente. We willen samen met de verschillende culturele verenigingen van het Anton van Wilderodehuis een cultuurhuis maken. Ook de prachtige tuin biedt heel veel kansen, bijvoorbeeld aan lokale kunstenaars die er hun werk kunnen exposeren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.